ЗИМСКИ УСПОН НА МАГЛИЋ 2010

7. УСПОН НА ВУЧЈИ ЗУБ И ВРХОВЕ ОРЈЕНА 2010

УВАЦ 2010

ВОЛУЈАК, БИОЧ, ТРНОВАЧКИ ДУРМИТОР, КУК 2010

ГРОСГЛОКНЕР - АУСТРИЈА 2010

КОМОВИ 2010

СУБРА - ОРЈЕН 2010

ВОЛУЈАК 2009

ЖИЈЕВО 2009

ОЛИМП 2009

ПРЕЊ 2009

СУБРА 2009

ТРЕСКАВИЦА 2009

МАГЛИЋ 2009

ПЕРУЋИЦА 2009

ЛУПОГЛАВ - МЕМОРИЈАЛ 2009