Sve markirane planinarske staze na Orjenu polaze sa platoa/izletišta Ubla 1020m/nv, tačnije od Planinarskog doma „Ubla“. Do njega se od Trebinja  dolazi asfaltnim putem dužine 20km u pravcu Herceg Novog.  Nakon 10 km od Trebinja kada se prođe selo Tuli,  lijevo se skreće za Ubla, za šta postoji i saobraćajni znak. Od pomenutog odvajanja užim putem dalje (na tom dijelu puta postoje četiri raskrsnice i uvijek idite desno) se nastavlja i dolazi do  izletišta Ubla.

Pronađite Planinarski dom “Ubla” na gugl mapama: Klikni!

U toku ljeta 2022. naše društvo će postaviti putokaze na polaninarkim stazama na cijelom području planine Orjen. Te aktivnosti su u toku.

U saradnji sa Planinarskim savezom Republike Srpske, urađena je numeracija staza na području grada Trebinja. Takođe, u planu je izrada katastra svih staza na području Republike Srpske, gdje će se moći dobiti sve informacije o planinarskim stazama i preuzeti trekovi istih. U nastavku je numeracija staza na planini Orjen.

Planina Orjen

T121 Planinarki dom „Ubla“ – Pirina poljana
T122 Planinarki dom „Ubla“ – Dobri do
T123 Planinarki dom „Ubla“ – Vučji zub – via normale(Via Dinarica- blue trail)
T124 Planinarki dom „Ubla“ – Via ferata Vučji zub
T125 Planinarki dom „Ubla“ – Prasa
T126 Planinarki dom „Ubla“ – Ledena pećina
T127 Planinarki dom „Ubla“ – Veliko okno
T128 Planinarki dom „Ubla“ – Vučji zub – via Kršeljev mramor
T129 Planinarki dom „Ubla“ – Velika Jastrebica- via Pirina poljana
T130 Planinarki dom „Ubla“ – Velika Jastrebica
T131 Planinarki dom „Ubla“ – Zubački/Veliki kabao
T132 Planinarki dom „Ubla“ – Buganja greda
T133 Planinarki dom „Ubla“ – Visoki brijeg
T134 Planinarki dom „Ubla“ – Studenci
T135 Planinarki dom „Ubla“ – Kalupna greda
T136 Planinarki dom „Ubla“ – Visoki brijeg – via Studenci
T137 Planinarki dom „Ubla“ – Štirovnik
T138 Planinarki dom „Ubla“ – Kalupna greda – via Štirovnik
T139 Planinarki dom „Ubla“ – Prijevor
T140 Planinarki dom „Ubla“ – Obli Svitavac
T141 Planinarki dom „Ubla“ – Veliki Svitavac
T142 Planinarki dom „Ubla“ – Kabo
T143 Planinarki dom „Ubla“ – Šišavci
T144 Planinarki dom „Ubla“ – Šišavci – via Kabo

Planinarske staze – opisi pojedinih staza

Ubla – Štirovnik

1651m/nv 2čas 45 min.

UPOZORENJE!!! Stanje markacije – Do visoke bukove šume prije prevoja Prijevor- dobro a do vrha loše. Trenutno radimo na izmještanju staze na mjestu kuda je prošao požar zbog neprestanog obrušavanja bukovih stabala kao i u dijelu kroz šumu na početku staze. Trnutno postoje samo bijeli krugovi markacije. Stazu koristiti samo sa vodičem!

Ubla – Kabo

1419m/nv  1čas 30min.

Vrh se nalazi neposredno više Ubala. Stanje markacije – dobro.  Na najstrmijim dijelovima staze pod vrhom, postavljena je sajla kao osiguranje- VIDEO

VIDEO

OPIS STAZE

Ubla – Ratiješ do – Šišavci

1596m/nv. 1čas 45min.

Stanje markacije – dobro

Ubla – Ratiješ do – Jastrebica

1865m/nv  3čas 30min.

„Staza Živadina Simića“ Stanje markacije- dobro.

OPIS STAZE

Ubla – Pirina poljana – Jezerine – Jastrebica

1865m/nv  4čas

Teška staza. Stanje markacije- dobro.

Ubla – Dobri do – Vučji zub

1805m/nv  4čas 15min.

Srednje teška staza, a pod samim vrhom vrlo teška. Stanje markacije- dobro.

OPIS STAZE

Ubla – Pirina poljana – Jezerine – prevoj Preslo – Kršeljev mramor – Vučji zub

1805m/nv  5čas

Vrlo teška staza. Stanje markacije- dobro.

Ubla – Dobri do – Zubački/Veliki kabao

1894m/nv  4čas 40min.

Srednje teška staza. Stanje markacije- dobro.

Ubla – Buganja greda

1849m/nv  4čas 20min.

Srednje teška staza. Stanje markacije- dobro.

OPIS STAZE

Ubla – Dobri do – Prasa

1707m/nv 3čas 40min.

UPOZORENJE!!! Stanje markacije- loše. Naime, planirano je izmještanje staze od vrha Prase do grebena Male Prase, koji spaja Buganju gredu i Zubački/ Veliki kabao.

Kružne ture

Takođe, postoje i staze koje interesantnim grebenskim dijelovima povezuju pojedine vrhove orjenskog masiva. Tako da je moguće praviti i kružne ture koje povezuju više vrhova.  Evo i tih staza:

Jastrebica – prevoj Preslo – Kršeljev mramor – Vučji zub

Vrlo teška staza koja prolazi kroz predio ekstremnog karsta izuzetne ljepote- Stanje markacije- dobro

VIDEO

Vučji zub – Prasa – Zubački/Veliki kabao. Stanje markacije- loše(u planu je izmještanje staze).

Napominjemo da je markiranjem staze Pirina poljana – Jezerine – greben: Jastrebica – Vučji zub, dobijena mogućnost da se usponi na Jastrebicu i Vučji zub rade kružno.

Ubla – Kabo – Šišavci – Ratiješ do – Ubla.

Na stazi ima nekoliko tehnički zahtjevnih dijelova (teška staza). Stanje markacije – dobro

U planu je povezivanje markiranom stazom Štirovnika sa Buganjom gredom tako da će se bezbjedo moći doći i do: Kalupne grede, Buganj grede, Markovog kuka i Visokog brijega.

Šetačke ture

Staze do interesantnih planinskih predjela koje su pogodne za rekreativne šetnje u prirodi.

Ubla – Pirina poljana

1čas 45min.

Stanje markacije- dobro.

Ubla – Dobri do

2čas 15min.

Stanje markacije- dobro.

Ubla – Studenci

1čas 50min.

Stanje markacije- dobro.

Ubla –  Dobri do –  Dobra jama/Ledena pećina

2čas 40min.

Stanje markacije – dobro.

VIDEO

Ubla – Dobri do – Veliko okno

3čas

Stanje markacije- dobro.

VIDEO

Šematski prikaz planinarskih staza na Orjenu