Урађен елаборат „ Мапирање планинарских стаза на подручју масива Орјена”(ФОТО)

За потребе израде Студије заштите за планински масив Орјен , у сарадњи са Заводом за Заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, Планинарско друштво „Вучји зуб“ је урадило  елеборат „ Мапирање планинарских стаза на подручју масива Орјена”. У наведеном елеаборату дат је преглед планинарских стаза и другух интересатних тачки(видиковци, изворишта, склоништа, и сл.) на подручју планине Орјен. Наведени материјал ће бити саставни дио наведене студије, те ће се моћи користити и за даља истраживања масива Орјена.

Активности на изради наведеног елабората завршене су крајем јуна 2019. године.

staze1.JPG
Posted on June 28, 2019 .