Vremenska prognoza za ovu stazu – LINK

Staza polazi sa platoa izletišta Ubla 1020m/nv, tačnije sa parkinga na kraju asfaltnog puta.(foto. br.1) U početku staza ide makadamskim putem(foto. br.2) da bi se nakon 200 metara odvojila lijevo prečicom koja opet nakon 500 metara ulazi u put, zatim još jedna mala prečica i opet ste na putu. Putem nastavljate i ubrzo dolazite poviše Koprivnog dola gdje idete lijevo, put koji se odvaja desno silazi u zaseok Koprivni do.(foto. br.3)

Prešli ste oko 1km, nastavljate dalje istim putem da bi nakon još jednog kilometra došli do kamena sa označenim skretanjem za Jastrebicu. I dalje nastavljate makadamskim pute narednih 3,5 km(foto. br.4) nakon čega dolazite do Pirine poljane (5,5 km od Ubala), tačnije mjesta Pirin brijeg (preporučujemo malo dužu pauzu) odakle se otvara pogled na vrhove: Vučji zub, greben Prase iza kog se vidi vrh Zubačkog/Velikog kabla a desno se vide Buganja greda i Visoki brijeg.(foto. br.5)

Put nastavlja obodom Pirine poljane a nakon 500m dolazimo do mjesta gdje  sa lijeve  strane puta odvaja staza koja vodi do grebena koji spaja Jastrebicu i Vučji zub, ovom stazom se takođe može doći do Vučjeg zuba ali je znatno teže jer prolazi preko Kršeljevog mramora, područja ekstremnog krasta sa mnogim eksponiranim dijelovima.(foto. br.6) Nastavljamo putem koji nakon 500m prestaje u šumi a počinje uska planinarska staza koja vodi do Dobrog dola.(foto. br.7) Na 7km od Ubala dolazimo do Dobrog dola 1380m/nv (preporučujemo kraću pauzu na odmorištu koje se nalazi na sredini Dobrog dola sa lijeve strane).(foto. br.10,11,12) Na samom ulazu u Dobri do  staza se račva lijevo za Vučji zub(foto. br.8) a desno za Zubačiki/Veliki  kabao i Buganju gredu.(foto. br.9)

Nakon pauze pratite markacije koje vode do sredine Dobrog dola gdje  ulaze u šumu. Ovdje počinje uska staza i jači uspon. U početku se prolazi kroz bukovu šumu a malo zatim se dolazi do podnožja sipara koji se proteže skroz do grebena Buganje grede. Pratite obod sipara i velike kamene blokove(foto. br.13) da bi došli do mjesta gdje se odvaja staza za Ledenu pećinu.(foto. br.14) Od ovog odvajanja počinje penjanje stjenovitim dijelom planine, što praktično znači sa ne postoji staza već markirani pravac. Naše društvo se potrudilo da u ovom dijelu skloni svo mobilno kamenje i penjanje učini što sigurnijim. Nakon stjenovitog dijela staza dolazi do dijela koji je nešto pitomiji a prolazi kroz travnate padine obrasle šumom Munike.(foto. br.15) Zatim opet malo stijena i došli ste na greben(foto. br.16) gde se staza račva lijevo za Zubački/Veliki kabao i desno za Buganju gredu i Vrbanj – selo u crnogorskom dijelu Orjena.(foto. br.17)

Ovdje takođe preporučujemo kraću pauzu. Staza zatim malo obara pa se nastavlja penjanje do mjesta gdje se odvaja za Vrbanj,(foto. br.18) mi ćemo nastaviti grebenom ka vrhu. U nastavku idemo grebenom koji je u početku obrastao lijepom šumom Munike a kasnije endemičnog grma Orjenske Hudike.(foto. br.19,20,21) Nakon pola sata hoda od izlaska na greben dolazimo na vrh Buganje grede. Pod samim vrhom moramo proći kroz mali kuloar gdje preporučujemo dodatni oprez.

Na vrhu postoji upisna kutija sa sveskom za sada bez pečata.(foto. br.22) Ovaj orjenski vrh ima lijepu poziciju a samim tim i lijep pogled sa njega. Posebno je lijep pogled na Zubački kabao i njegovu zapadnu stijenu.(foto. br.23)

U slučaju da se odlučite da ovaj vrh penjete zimi ni u kom slučaju ne idite pravcem kuda ide ljetnja staza jer pored nje ima mnoštvo škrapa i jama koje veliki orjenski snjegovi prekriju tako da kretanje nije sigurno. Zimi se penje pravcem koji vodi preko sipara sve do izlaska na greben nedaleko od samog vrha, stim da se krećete samim lijevim krajem sipara da bi izbjegli eventualne lavine koje ovdje nisu rijetke.(foto. br.24) Video sa zimskog uspona na Buganju gredu – LINK

View fullsizeUbla, startno mjesto

Ubla, startno mjesto
View fullsizeKa Koprivnom dolu

Ka Koprivnom dolu
View fullsizePogled na Štirovnik iz Koprivnog dola

Pogled na Štirovnik iz Koprivnog dola
View fullsizePutem ka Pirinoj poljani

Putem ka Pirinoj poljani
View fullsizePirina poljana

Pirina poljana
View fullsizeOdvajanje za Vučji zub preko Kršeljevog mramora

Odvajanje za Vučji zub preko Kršeljevog mramora
View fullsizeStaza prije Dobrog dola

Staza prije Dobrog dola
View fullsizeOdvajanje za Z.Kabao , Buganju gredu i Ledenu pećinu

Odvajanje za Z.Kabao , Buganju gredu i Ledenu pećinu
View fullsizeOdmorište u Dobrom dolu

Odmorište u Dobrom dolu
View fullsizeKameni blokovi na dnu sipara

Kameni blokovi na dnu sipara
View fullsizeOdvajanje za Ledenu pećinu

Odvajanje za Ledenu pećinu
View fullsizeTravnate padine u šumi Munike

Travnate padine u šumi Munike
View fullsizeIzlazak na greben

Izlazak na greben
View fullsizeOdvajanje za Zubački kabao

Odvajanje za Zubački kabao
View fullsizeOdvajanje za Vrbanj

Odvajanje za Vrbanj
View fullsizeUpisna kutija sa sveskom

Upisna kutija sa sveskom
View fullsizePogled na Zubački/Veliki kabao

Pogled na Zubački/Veliki kabao
View fullsizeZimski pravac uspona na Buganju gredu

Zimski pravac uspona na Buganju gredu
Kategorije: Opisi staza

0 komentara

Ostavite odgovor

Avatar placeholder

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.