JANUAR

26.SKUPŠTINA PSRS U TRNOVU

27.USPON NA MOTKU BJELASNICA

FEBRUAR

03.DRUŽENJE NA TULIMA

09 UREĐIVANJE STAZE NA LEOTARU

10.UREĐIVANJE STAZE NA LEOTARU

17.MARKIRANA STAZA MAGISTRALA LEOTAR

20.POSAĐENE 2.MUNIKE NA LEOTARU

24.MARKIRANA STAZA MAGISTRALA GLJIVA

25.MARKIRANA STAZA GLJIVA LEOTAR

MART

02.IZLET UBLA DOBRI DO I DRUŽENJE NA TULIMA

16.IZLET UBLA DOBRI DO

28.29.30.MANIFESTACIJA POZDRAV PROLJEĆU- KOZARA

APRIL

05,PJEŠAČKA TURA TREBINJE LJUBINJE OKO 50 KM PRIPREME ZA FRUŠKOGORSKI MARATON

06.UREĐIVANJE STAZE KOVLO HRUPJELA

10.2.SKUPŠTINA DRUŠTVA

13.UREĐIVANJE STAZE KOVLO HRUPJELA

20.UREĐIVANJE STAZE KOVLO HRUPJELA

20.VOĐENJE PLANINARA PD POBEDA NA VUČJI ZUB

MAJ

03.USPON NA VUČJI ZUB

09.10.11.FRUŠKOGORSKI MARATON

25.UREĐIVANJE STAZE KOVLO HRUPJELA

31.ORJENSKI MARATON HERCEG NOVI

JUN

08.UREĐIVANJE STAZE HRUPJELA KLIČANJ KOVLO

15.UREĐIVANJE STAZE HRUPJELA KOVLO

22.USPON NA GLJIVU I LEOTAR

27.28.29. VIDOVDANSKI USPON NA MAGLIĆ

JUL.

06.MARKIRANA STAZA KULA HRUPJELA KLIČANJ

24.25.26.USPON NA DURMITOR

AVGUST

03.MARKIRANJE STAZE NA KLIČANJU

04.MARKIRANJE STAZE NA KLIČANJU

08.09.10.ZELENGORA

17.MARKIRANJE STZE CRKVINA STRAČ

19.USPON NA BUGANJU GREDU

24.MARKIRANJE STAZE STRAČ GOLO BRDO

25.MARKIRANJE STAZE NA PETRINI

29.30.31.TRANSVERZALA VOLUJAK

31.USPON NA BIOČ

SEPTEMBAR

04.MARKIRANA STAZA NA PETRINI

05.MARKIRANJE STAZA STRAČ CRKVINA

07.PONOVLJENO MARKIRANJE STAZE KOPRIVNI DO DOBRI DO I UREĐIVANJE STAZE DOBRI DO VUČJI ZUB

12.MARKIRANJE SAZE STRAČ CRKVINA

21.MARKIRANJE STAZE KLIČANJ KOVLO

28.USPON NA ŠTIROVNIK

OKTOBAR

05.PISANJE NATPISA NA STRAČU

10.11.12.6.USPON NA VRHOVE ORJENA

19,PISANJE PUTOKAZA NA KLIČANJU

26.POSTAVLJENE  KUTIJE SA UPISNOM SVESKOM I PEČATOM NA GLJIVU LEOTAR KOVLO I KLIČANJ

NOVEMBAR

02.POSTAVLJENA  KUTIJA SA UPISNOM SVESKOM I PEČATOM NA STRAČU

03.KRUŽNA TURA PO ORJENU UBLA ŠTIROVNIK KALUPNA GREDA  MARKOV KUK  BUGANJA GREDA DOBRI DO UBLA.

09.POSTAVLJENE  KUTIJE SA UPISNOM  SVESKOM I  PEČATOM NA PETRINI I GOLOM BRDU

11.ZAVRŠENO MARKIRANJE NA KOVLU

23. USPON NA NA ZUBAČKI KABAO- ORJEN

DECEMBAR

07,MONTIRAN INFORMATIVNI PANO NA STAZI ZA GLJIVU

09.MONTIRANI INFORMATIVNI PANOI  NA STAZI ZA LEOTAR I NA STAZI ZA STRAČ

27.SAĐENJE BORIĆA U PETROPAVLOVOM MANASTIRU.