Планинарско друштво Вучји зуб од оснивања 2007. године континуирано ради на заштити природе, прије свега кроз разне пројекте у којима су учествовали као партнери и незаобилазни фактор у промоцији заштите природе. Највише у промоцији планине Орјен као будућег парка природе.

Друштво је партнер и многим пројектима који се односе на лоцирање и заштиту појединих биљних и животињских ендемских врста на планини Орјен.

Друштво такође континуирано ради на одржавању свих планинарских стаза на подручју града Требиња у дужини од 120 километара и труди се да исте буду беспрекорно уређене, односно без отпада.

Само неке од масовнијих еколошких акција друштва: масовна акција прикупљања и одвожења отпада са врха планине Леотар, након чега је ова планина умјесто депоније постала препознатљиа туристичка микролокација, наиме том приликом прикупљено је око 200 врећа разног отпада; седмодневно чишћење приступног пута планини Орјен у дужини од 10 километара (Тули-Убла) када је прикупљено око 400 врећа, а у наредним годинама по скоро стотину. Друштво је убрзо након оснивања успјешно уклонило мању депонију у долини ријеке Сушице.

Друштво континуирано ради на чишћењу излетишта Убла.

Такође смо прикупили велику количину отпада на бициклистичкој стази Требиње- Јазина.

Поред ових акција, многи чланови друштва учествовали су у акцијама гашења пожара на подручју града Требиња.

На планинару Вучјег зуба, сав отпад на који смо наишли тај дан на планини Орјен