Planinarsko društvo Vučji zub od osnivanja 2007. godine kontinuirano radi na zaštiti prirode, prije svega kroz razne projekte u kojima su učestvovali kao partneri i nezaobilazni faktor u promociji zaštite prirode. Najviše u promociji planine Orjen kao budućeg parka prirode.

Društvo je partner i mnogim projektima koji se odnose na lociranje i zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih endemskih vrsta na planini Orjen.

Društvo takođe kontinuirano radi na održavanju svih planinarskih staza na području grada Trebinja u dužini od 120 kilometara i trudi se da iste budu besprekorno uređene, odnosno bez otpada.

Samo neke od masovnijih ekoloških akcija društva: masovna akcija prikupljanja i odvoženja otpada sa vrha planine Leotar, nakon čega je ova planina umjesto deponije postala prepoznatljia turistička mikrolokacija, naime tom prilikom prikupljeno je oko 200 vreća raznog otpada; sedmodnevno čišćenje pristupnog puta planini Orjen u dužini od 10 kilometara (Tuli-Ubla) kada je prikupljeno oko 400 vreća, a u narednim godinama po skoro stotinu. Društvo je ubrzo nakon osnivanja uspješno uklonilo manju deponiju u dolini rijeke Sušice.

Društvo kontinuirano radi na čišćenju izletišta Ubla.

Takođe smo prikupili veliku količinu otpada na biciklističkoj stazi Trebinje- Jazina.

Pored ovih akcija, mnogi članovi društva učestvovali su u akcijama gašenja požara na području grada Trebinja.

Na planinaru Vučjeg zuba, sav otpad na koji smo naišli taj dan na planini Orjen