VIA FERATA (via ferrata) je obezbeđena planinska staza kroz teško pristupačne stjenovite terene, opremljena nogostupima, čeličnim sajlama, gvozdenim klinovima i ljestvicama, koje su pričvršćene uz stjenu. Na via ferati planinari koriste lične tehničke komplete za osiguranje prilikom kretanja. Za korišćenje via ferate učesnici moraju biti fizički i psihički izuzetno pripremljeni. Za ocenjivanje tehničke težine uspona postoji više skala na međunarodnom nivou.

Zadovoljstvo nam je najaviti da će se u 2022. godini na planini Orjen, tačnije na vrhu Vučji zub, biti postavljena prva Via ferata na području grada Trebinje.

U nastavki tekst Duška Popovića i mnogo korisnih informacija u vezi Via ferata staza.

Popularnost via ferata poslednjih godina naglo raste. Pored velikog broja zainteresovanih planinara raznih uzrasta i sposobnosti, sve je više onih koji se nikada nisu oprobali u nekoj outdoor aktivnosti. Šta je zapravo VF? Planinarska staza kroz teško pristupačne stenovite terene, obezbeđena sajlama i nogoastupima. Baš kao na planinarskoj stazi, i ovde važe neka pravila.

● Na via ferate idite samo kada ste potpuno odmorni i odličnog zdravstvenog stanja. Upoznavanje i potpisivanje „Izjave o odricanju od odgovornosti” obavezna je za sve učesnikeove vrste akcije.

● Adekvatno se opremite u skladu sa težinom staze VF, njenom dužinom, visinom, u skladu sa vremenskim uslovima i godišnjim dobom.

● Sve što se nosi mora biti upakovano u ranac na odgovarajući način, a ranac zakopčan i postavljen uz telo, tako da ne ometa i ne utiče na bezbedno kretanje na VF stazi. Na ranac postavite karabiner. Na pauzama i odmorima, čim skinete ranac sa leđa, zakačite ga karabinerom o klin, prečku i sl. kako biste mogli bezbedno manipulisati (voda, sendvič…).

● Vodič je u obavezi da proveri spisak učesnika i postojanje potpisane „Izjave o odricanju od odgovornosti”. Licima koja nisu potpisala dokument ne dozvoljava kretanje na VF.

● Pre samog polaska na VF izvedite vežbe dinamičkog istezanja-zagrevanja i na taj način pripremite telo i organizam za predstojeće napore. Najčešće je to mesto gde se postavlja sva oprema na telo penjača radi kretanja stazom VF.

● Omogućiti učesnicima vreme za toalet.

● Obavezna je dupla partnerska provera kompletnosti i podešenosti opreme pre polaska na stazu VF. Proveriti podešenost šlema, VF pojasa, ispravnost i navezanost VF seta na penjački pojas, postojanje dopunskog karabinera, postavljenost čeone lampe na šlemu i njena funkcionalnost, rukavice za VF, stanje obuće i odeće. Podešenost ranca na telu penjača. Navedenu proveru vrši vodič kod organizovanih grupa.

● Vodič kroz konkretna pitanja proverava svakog učesnika. Da li si odmoran/a? Da li imaš neke tegobe? Da li se osećaš spremnim za ovu VF? Kako si raspoložen/a? Vodič poznavanjem i procenom učesnika odobrava učešće na konkretnoj VF.

● Idite sa licenciranim vodičem na umereno teške „B” i teške „C” VF.

● Grupa koju vodi licencirani vodič na VF je 2-4 penjača.

● Odluke vodiča na VF su neprikosnovene. Izvršavaju se bez pogovora.

● Početnike koji nemaju iskustva, decu i osobe koje su uplašene ili dekoncentrisane, voditi u navezi na planinskom vodičkom užetu.

● Nikada ne idite sami na VF. Preporuka je da idete u grupi od minimum tri osobe.

● Ne idite na VF po lošem vremenu a posebno ukoliko se očekuje grmljavina.

● Povećan rizik od odrona kamena na VF je u situacijama kada je neko ispred vas i u slučajevima kada pada kiša i duva vetar. Na signal „Kamen!” hitro se priljubiti celim telom uz stenu i glasno obavestiti druge penjače.

● Proveravajte prirodne i veštačke oslonce pre nego što ih opteretite svojom težinom.

● Pridržavajte se propisa o upotrebi i korišćenju opreme na VF stazama. Obavezno koristite šlem, VF pojas, VF set, dopunski karabiner, VF rukavice i po potrebi čeonu lampu. Šlem stavite u toku prilaska stenama, a ne na početku staze VF. Prilazak do starta VF će nekada biti pored stena. Šlem se ne skida sa glave na VF stazi, već kada se završi VF i dođe u sigurnu zonu.

● U toku kretanja na VF obavezno oba karabinera moraju biti postavljena na sigurnosnu sajlu. Karabinere treba ukopčavati na sigurnosnu sajlu jedan nasuprot drugog. Prvi karabiner uvek postavljamo na sigurnosnu sajlu vratima okrenut od stene, tj. ka nama, dok drugi ukopčavamo suprotno ka steni i od nas. Dolaskom do klina prekopčati prvo jedan karabiner i tek nakon vizuelne provere da li je karabiner zatvoren i drugi karabiner.  Elastične trake trebaju biti uvek u paralelnom odnosu a ne upletene.

● Dok se prekopčavamo na klinu jedan karabiner je uvek na sigurnosnoj sajli. Nikada se istovremeno ne vrši otkopčavanje oba karabinera. Karabineri su stalno ukopčani na sigurnosnu sajlu.

● Najbolji momenat prekopčavanja je čim smo u mogućnosti da opruženom rukom dohvatimo sigurnosnu sajlu iznad klina na koji nailazimo. Krajnji moment je kada glavom dođemo u visinu klina. U toku prekopčavanja obavezno imamo tri stabilna i sigurna oslonca.

● Ruka na sigurnosnoj sajli je uvek iznad karabinera. Podlakticom proći ispod elastičnih traka i iznad karabinera se uhvatiti za sigurnosnu sajlu, tako da su oba karabinera ispod naše zatvorene šake.

● Na VF stazi siromašnoj prirodnim i veštačkim osloncima sigurnosnu sajlu koristiti kao oslonac.

● Hvatanje sigurnosne sajle je jednom šakom u nathvatu a drugom u podhvatu. Kontinuirano ili povremeno menjajte hvat. Šaka ne treba da bude čvrsto zatvorena i stegnuta jer to uzrokuje brzo zamaranje.

● Pri hvatanju i opterećenju sigurnosne sajle i drugih infrastrukturnih elemenata, to činiti ravnomerno i umereno, bez nepotrebnog cimanja.

● Težina tela raspoređena je na noge dok ruke koristimo za držanje vertikalnosti i ravnoteže. Na težim sekvencama, gde je neophodno snažno angažovanje ruku radi savladavanja vertikalnih i previsnih detalja, prethodno se pripremiti kroz kraći odmor i istresanjeodmaranje ruku.

● Položaj tela na VF je takav da nam je izražena blaga fleksija u skočnom zglobu, kolenima i kukovima, a karlica i gornji deo tela odmaknut od stene. Pogledom pratimo sigurnosnu sajlu i naredne oslonce. Muskulatura je aktivna i elastična, nikako kruta.

● Kretanje na VF stazama je kontinuirano i umerenog tempa. Na taj način štedimo snagu pri penjanju. Nema potrebe za cikličnim kretanjem brzo-sporo.

● Radi pauze za odmor na VF, opuštanja, fotografsanja, osveženja, mimoilaženja, sačekivanja ostalih penjača i sl. dopunski karabiner ukopčati na klin sigurnosne sajle ili drugi stabilan veštački oslonac (prečka, sajla od lestvi, klin sa ušicom…).

● U slučaju zamora ruku, grčeva u šakama, drhtavice ODMAH se osigurati dopunskim karabinerom i obavestiti vodiča.

● U slučaju klizanja i pada na sekvenci odgurnuti se od stene kako bi telo ostalo u vertikalnoj poziciji i povijenim nogama i rukama pripremljeno za novi amortizujući kontakt sa stenom.

● Vodič daje obaveštenje i informacije o pogodnim mestima za odmor na samoj VF stazi.

● Vodič ukazuje na tehniku prelaska težih sekvenci.

● Na horizontalnim stazama i traverzama VF samo jedan penjač može biti na sekvenci između dva klina. Telo je frontalno postavljeno ka steni, dok se kretanje vrši horizontalnim pomeranjem nogu „noga do noge” bez ukrštanja i koračanja. Bočno kretanje je dozvoljeno na sekvencama sa izraženom planinskom stazom. Kao pomoć, po potrebi, koristiti dopunski karabiner.

● Na kosim VF vodič određuje rastojanje na licu mesta.

● Na vertikalnim VF stazama, u zavisnosti od rastojanja između klinova, vodič određuje koliko praznih sekvenci će biti sigurnosno rastojanje između penjača. Radi proračuna uzeti u obzir dužinu elastičnih traka, maksimalnu dužinu traka šok absorbera i visinu samog penjača. Sabiranjem dolazimo do konačne dužine sigurnosnog rastojanja kako penjač usled pada ne bi povredio penjača ispod sebe.

● Korak pri penjanju na vertikalnim sekvencama treba da bude takav da nozi koja je opterećena kao oslonac, privedemo drugu nogu. Naredni korak započinjemo privedenom nogom. Na taj način ravnomerno opterećujemo muskulaturu obe noge što ima uštedu snage kao krajnji rezultat.

● Ukoliko treba da obiđemo nekog penjača na VF prethodno ga glasno obavestimo „Prolaz!”, a nakon toga ga obilazimo tako da dolaskom do njegove pozicije, dok je priljubljen uz stazu, prekopčavamo prvo jedan a zatim i drugi karabiner, te nastavimo kretanje.

● Silazak po VF stazi se vrši samo izuzetno i ukoliko je to neophodno.

● Kod mimoilaženja, penjač koji penje se osigura sa dopunskim karabinerom, a onaj koji se spušta se prekopčava preko njegove pozicije prvo sa jednim a zatim sa drugim karabinerom.

● Na sekvencama VF sa različitim tipovima mostića i lestvi, vodič obavezno naglašava i demonstrira tehniku prelaska.

● Posebnu pažnju posvetiti na eventualnim „lakšim” delovima VF staze gde nema sigurnosne sajle.

● Na kraju staze VF vodič čestita pojedinačno učesnicima uspešno ispenjanu VF stazu. U kratkim crtama analizira i ističe dobre i pogrešne postupke.

● Daje instrukcije o podešavanjui i pakovanju opreme za povratak sa staze VF.

● U posebnim slučajevima i incidentnim situacijama postupati po zahtevima i uputstvima vodiča. Obavezna saradnja sa vodičem.

● Navedena pravila, nisu zamena za specifčne obuke od strane licenciranih vodiča.

● Na VF idite sa stručnim, sposobnim, iskusnim i odgovornim vodičima.

● Dok ne steknete dovoljno iskustva, krećite se sa licenciranim vodičima na stazama VF.

● Ostavite informacije u smeštaju o stazi VF na koju idete kao i o predviđenom vremenu povratka.

● Pozivni broj za hitne situacije je 112. Ukucajte u vaš telefon.

Tekst: Duško Popović, Alfa Aktiv, Beograd