Januar

10.11. Noćenje u Dobrom dolu i uspon na Vučji zub

11. Izlet u Dobri do

 24. Skupština Planinarskog Saveza RS u Banjoj Luci

Februar

14.15. Memorijalni uspon na Lupoglav – Prenj

15. Izlet na Gljivu

Mart

01.  Izlet u Pavlovu pećinu

08. Izlet u Dobri do

15. Uklanjanje deponije sa vrha Leotara

21. Uspon na Motku

24. Izlijevanje stopa za kontejnere na Tulima

April

01.  Dovršene stope za kontejnere na Tulima

04. Prosjecanje staze na Gljivi

05. Prosjecanje staze na Gljivi

07. Prosjecanje staze na Gljivi

08. Prosjecanje staze na Gljivi

09. Prosjecanje i obilježavanje staze na Leotaru

10.Prosijecanje saze na Leotaru

11. Kupljeni rezervoari za vodu

12. Uspon na Subru – Orjen

26. Izlijevanje trotoara oko kontejnera na Tulima

27. Prosijecanje staze na Leotaru

Maj

01.  Obilježavanje staze na Leotaru

02.  Uspon na Gljivu sa PD „Pobeda“

 08.09.10. Fruškogorski maraton – Srbija

24. Uspon na Zubači kabao – Orjen sa PD „Pobeda“

29.30. Orjenski maraton

Jun

07. Uspon na Zubački kabao – Orjen sa PD „Kablar“

07 Uspon na Jastrebicu

14. Izlet u prašumu Perućicu

23. Kupljeno kombi vozilo

26.27.28. Uspon na Treskavicu

Jul

12. Vidovdanski uspon na Maglić

17.18.19. Uspon na Durmitor

29. Uspon na Zubački kabao – Orjen

Avgust

01.Uspon na Žijevo

09. Radovi na Tulima, kopanje kanala za vodu

13. Radovi na Tulima, kopanje septičke jame

14.15. Ponovno markiranje staze na Leotaru

16. Radovi na Tulima, kopanje septičke jame

17.18. Ponovno markiranje staze na Leotaru

19.20.21. Transverzala Volujak

21. Uspon na Bioč

30. Radovi na Tulima, postavljanje cijevi za vodu i zidanje sepičke jame

31. Ponovno markiranje staze na Leotaru

31. Radovi na Tulima, postavljanje cijevi za vodu

Septembar

02.  Radovi na Tulima, zatrpane cijevi za vodu

03.  Radovi na Tulima, zašalovana ploča na septičkoj jami

06. Radovi na Tulima, izlivena ploča na septičkoj jami

13. Obilazak terene na Buganjoj gredi radi markiranja

19.20. Uspon na Prenj

22.23. Radovi na Tulima, rašalovana ploča na septičkoj jami i postavnjene cijevi od kanalizacije

26. Uređivanje staze Ubla – Zubački kabao – Orjen

27. Uređivanje staze Ubla – Zubački kabao – Vučji zub – Ubla

28. Prosjecanje staze na Gljivi

30. Ponovno markiranje staze na Leotaru

Oktobar

01.  Prosjecanje staze na Gljivi

01.  Sastanak društva uoči uspona na Vučji zub i vrhove Orjena

04.Uspon na Gnjivu sa PD „Pobeda“

04.  Radovi na Tulima, montirana konzola i kabal za struju

09.10.11. 6. Uspon na Vučji zub i vrhove Orjena

14. Uspon na Vučji zub i Zubački kabao – Orjen sa PD „Šoštanj“ Velenje

22. Izložba planinarske fotografije u Klubu prijatelja umjetnosti

Novembar

15. Biciklistička tura Orjen sedlo

29. Obuka iz prve pomoći

Decembar

02.  Uspon na Gljivu

11.12. Sastanak odbora i komisija Planinarskog saveza Republike Srpske na Tulima

20. Obuka iz prve pomoći

27. Obuka iz prve pomoći