Januar

03. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

11. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

12. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

10.11.12. Memorijalni uspon ”Safet Mavrić Ćako” na Hajlu

11.12. Izlet – Papin do

12. Izlet na Studence

12. Uspon na Zubački/ Veliki kabao

14. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

14. Radovi na stazi: Kovlo – Leotar

15. Uspon na Motku – Bjelasnica

16. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

18. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

18. Radovi na stazi: Kovlo – Leoatar

21. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

23. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

24. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

25. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

26. Sveti Sava – Krsna slava PD “Vučji zub”

Februar

01. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

02. Markiranje staze Kovlo – Leotar

04. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

05. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

09 Radovi na planinarskom domu “Ubla”

09. Markiranje staze Kovlo – Leotar

10. Terenski radovi – Via Dinarika – Turica – Žakovo – Motka

13. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

16. Terenski radovi – Via Dinarika – Žabica – Ljubinje

14.15.16. Tradicionalni zimski uspon na Kulu – Prekornica (PSK „Prekornica“ – Danilovgrad)

16. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

16. Novska Skalinada

21. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

22. Radovi na stazi . Trebinje vertikal

23. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

23. Zimski uspon na Bandijernu – Durmitor

28.29.01. Bjelasički maraton (PK “Visokogorci Crne Gore)

Mart

09. Uspon na Leotar

12. Klobuk

13. Biciklistički uspon na Kličanj

15. Uspon na Motku – Bjelasnica

15. Uspon na Gumbar

16. Markiranje staze: Rapti – Strač + skupljanje otpada sa i oko staze

17. Markiranje staze: Rapti – Strač + skupljanje otpada sa i oko staze

17. Uspon na Leotar + skupljanje otpada sa i oko staze

18. Uspon na Kličanj + skupljanje otpada sa i oko staze

19. Šetnja – Studenci – Orjen

19. Pješačka tura: Trebinje – Ubla

20. Uspon na Motku. Prosjecanje staze na relaciji: odvajanje za Zagoru – Glačice

21. Kamene oči – skupljanje otpada sa i oko staze

21. Uspon na Motku – Bjelasnica

22. Golo brdo – prosjecanje staze + skupljanje otpada sa i oko staze

22. Uspon na Leotar

25. Markiranje staze: Geljev most – Kamene oči

25. Prosječen ulaz u Ilijinu pećinu na brdu Pogača

26. Markiranje staze: Geljev most – Kamene oči

28. Uspon na Leotar

29. Pješačka tura: Trebinje – Trebiovi – Grkavci – Turani – Gornji Turani

29. Bicklistički uspon na Leotar

29. Šetnja – Pirina poljana – Orjen

30. Uspon na Leotar i Gljivu

30. Šetnja – Kamene oči

31. Markiranje stze za Strač

31. Uspon na Vesac

31. Markiranje staze od Geljevog mosta do skretanja za Kamene oči

April

01. Markiranje staze na Petrini

02. Uspon na Kovlo

02. Markiranje staze na Petrini

02. Uspon na Leotar, Lipovaču i Štrbac

02. Uspon na Kličanj, Kovlo, Leotar i Gljivu

03. Uspon na Leotar

03. Strač. Petrina, Golo brdo

03 Strač, Petrina. Kamene oči

03. Markiranje- pisanje natpisa na Straču i Petrini

04. Markiranje staze na Petrinu

05. Uspon na Buganju gredu

05. Izlet u Pavlovu pećinu

05. Skupljanje otpada sa deponije na putu za Golo brdo

06. Skupljanje otpada sa deponije na putu za Golo brdo

06. Uspon na Gljivu. Prosjecanje i markiranje staze

06. Pješačka tura: Trebinje – Zagora- Turica – Motka – Žakovo

06. Uspon na Kličanj

07. Uspon na Gljivu. Prosjecanje i markiranje staze

07. Golo brdo – markiranje staze

07. Uspon na Leotar i Gljivu

08. Uspon na Visoki brijeg i Buganju gredu – Orjen

09. Markiranje i prosjecanje nove staze do Pavlove crkve/ pećine

10. Markiranje staze: Petrina – Golo brdo

10. Markiranje i prosjecanje nove staze do Pavlove crkve/ pećine

10. Izlet – Kamene oči

10. Uspon na Motku – Bjelasnica

11. Izlet na Studence- Orjen

11. Prosjecanje staze na Gljivi

11. Uspon na Kabao

11. Uspon na Jastrebicu

11. Izlet: Kamene oči – Strač

11. Izlet na Golo brdo

12. Izlet na Golo brdo

12. Markiranje na Golom brdu

12. Markiranje staze za Motku -Bjelasnica

13. Prosjecanje staze za Gljivu

13. Markiranje staze za Pavlovu crkvu i pećinu

15. Završeno markiranje i prosjecanje staze od Petro – Pavlovog manastira do Pavlove pećine

15. Prosjecanje staze za Gljivu

16. Izlet – Kučino brdo

18. Prosjecanje staze za Gljivu

20. Uspon na Leotar

20. Izlet- Strač i Kamene oči

20. Izlet – Kličanj

20. Glumina, Mašova gradina i Krilo

22. Izlet – Kličanj i oko Pogače

22. Prosječena staza za Matulića pećinu

23. Završeno prosjecanje staze za Gljivu

23. Uspon na Leotar

23. Radovi na uređenju prostora oko Pavlove crkve

24. Markiranje staze za Gljivu

24. Izlet – Kovlo

24. Uspon na Zubački/ Veliki Kabao

25. Izlet – Pirina poljana, Ledena pećina

26. Uspon na Jastrebicu

26- Uspon na Obli Svitavac

26. Uspon na Gljivu i Leotar

27. Izlet – Pirina poljana – Dobri do

27. Početak prosjecanja staze za Kučino brdo

27. Izlet na Kličanj

28. Izlet – Ilijino brdo

28. Uspon na Svinjar, Kosmač, Mali Svitavac i Bravenik

29. Izlet na Kličanj

30. Prosjecanje staze na Kučinom brdu

Maj

01. Izlet na Kučino brdo

03. Prosjecanje staze na Kučinom brdu

03. Uspon na Leotar

03. Izlet u Dobri do

05. Uspon na Leotar

05. Uspon na Bubreg

05. Uspon na Mali i Veliki Vilinjak

05. Izlet na Kravicu

05. Izlet – Pokrajčići

07. Izlet – Kličanj

07. Prosjecanje staze na Kučinom brdu

08. Prosjecanje staze na Kučinom brdu

08. Izlet – Kličanj

09. Uspon na Gljivu i Leotar

09. Prosjecanje staze na Kučinom brdu

10. Uspon na Obli Svitavac

10. Uspon na Zubački kabao

10. Uspon na Jastrebicu i Vučji zub

10. Izlet – Studenci

10. Izlet – Strač, Kučino brdo

10. Izlet – Pirina poljana

10. Pokloničko trčanje: Manastir Tvrdoš – Mrkonjići

12. Markiranje staze na Kučinom brdu

13. Izlet – Kučino brdo

14. Uspon na Jastrebicu

16. Markiranje staze na Kučinom brdu

18. Markiranje staze na Kučinom brdu

21. Završeno markiranje staze na Kučinom brdu

23. Uspon na Maglić

24. Uspon na Kabao i Šišavce

25. Izlet -Matulića pećina

25. Izlet – Kučino brdo

26. Markiranje staze na Gljivi

26. Izlet – Kučino brdo

28. Markiranje staze na Gljivi

28. Izlet – Kučino brdo

31. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

Jun

03. Završeno markiranje staze za Gljivu

04. Skupljanje otpada na Ublima i okolini

07. Uspon na Subru

07. Izlet – Papin do i Jagodino jezero

13. Uspon na Kapu Moračku

13. Prebilovačka biciklijada

14. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

14. Zelengora. Donje i Gornje bare

14. Izlet – Boka, Lovćen, Njeguši…

17. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

20. Skupština Planinarskog saveza Republike Srpske – Doboj

24. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

27. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

27. 28. Prenj – Zelena glava i Otiš

28. Uspon na Maglić

28. Matulića pećina – markiranje

30. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

Jul

02. Radovi na pripremanju staze za trku – Žakovo

03. Radovi na pripremanju staze za trku – Žakovo

04. Radovi na pripremanju staze za trku – Žakovo

05. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

05. Biciklističa trka „Za sirac sira“

09.10. Uspon na Volujak i Trnovački Durmitor

11. Uspon na Osobac – Prenj

15. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

16. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

17. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

18. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

19. Otvaranje uslužnog dijela planinarskog doma “Ubla”

31. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

Avgust

02. Uspon na Veliki Vitao – Bioč

02. Jezero Alagovac, stijene Veleža… Foto safari

02. Uspon na Kabao

05. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

09- Kanu safari na rijeci Trebižat

15. Markiranje staze: Kabao – Šišavci

16. Uspon na Vučji zub

16. Markiranje staze za Šišavce

16. Prijevor – Maglić – Trnovačko jezero – Prijevor

22. Prašuma Perućica i vodopad Skakavac

23. Uspon na Jastrebicu, Šišavce i Kabao

23. Uspon na Uglješin vrh i Malo Pleće- Zelengora

27. Markiranje staze na Vučjem zubu

30. Uspon na Botin – Velež

30. Trijatlon – Boračko jezero

Septembar

05. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

05.06. Bioč

06. Uspon na Obli Svitavac i Štirovnik

07. Radovi na stazi Trebinje Vertikal

08. Radovi na stazi Trebinje Vertikal

09- Radovi na stazi Trebinje Vertikal

12. Trka – Trebinje Vertikal „Trebinje Vertical km“ – trka u kamenu: Trebinje – Leotar

13. Uspon na Maglić. Prijevor – Maglić – Trnovačko jezero – Prijevor

20. Uspon na Pločnik – Bioč

20. Uspon na Štirovnik – Orjen

23. Markiranje staze: Crkvina – raskrsnica Golo brdo/Strač

25. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

Oktobar

09.10.11. Planinarska manifestacija “HVII Uspon na Vučji zub i vrhove Orjena”

17. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

18. Izlet – Studenci i uspon na Kalupnu gredu i Štirovnik

18. Uspon na Babu

18. Uspon na Kabao

18. Uspon na Obli Svitavac

18. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

20. Markiranje staze: centar Trebinja – Geljev most

22. Markiranje staze: centar Trebinja – Klis

24. Uspon na Harapit – Prokletije iz doline Tet

25. Uspon na Kabao

Novembar

01. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

01. Uspon na Štirovnik

01. Kružna tura: Ubla – Kabao – Šišavci – Ubla

03. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

07. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

08. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

09. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

08. Uspon na Zubački Kabao

08. Ferata Armin Gazić – Velež

08. Uspon na Veliki Vran – Vran

08. Uspon na Vučji zub i Reovačku gredu

15. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

16. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

17. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

18. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

18. Osnivačka skupšina Biciklističkog kluba “Vučji zub”

21. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

22. Kružna tura: Kabo – Šišavci

24. Završeno markiranje staze do Matulića pećine

25. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

27. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

28. Uspon na Zubački Kabao

29. Uspon na Šišavce i Gumbar

Decembar

05. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

06. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

06. Izlet – Dobri do

06. Uspon na Gljivu

08 Radovi na planinarskom domu “Ubla” .

10. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

11. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

13, Izlet – Dobri do

13. Uspon na Vučji zub

15. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

20. Izlet – Studenci

20. Uspon na Kalupnu gredu

20. Via ferata Blagaj

20. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

21. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

25. Radovi na planinarskom domu “Ubla”

17. Zimski uspon na Lebršnik