ЈАНУАР

26.СKУПШТИНА ПСРС У ТРНОВУ

27.УСПОН НА МОТKУ БЈЕЛАСНИЦА

ФЕБРУАР

03.ДРУЖЕЊЕ НА ТУЛИМА

09 УРЕЂИВАЊЕ СТАЗЕ НА ЛЕОТАРУ

10.УРЕЂИВАЊЕ СТАЗЕ НА ЛЕОТАРУ

17.МАРKИРАНА СТАЗА МАГИСТРАЛА ЛЕОТАР

20.ПОСАЂЕНЕ 2.МУНИKЕ НА ЛЕОТАРУ

24.МАРKИРАНА СТАЗА МАГИСТРАЛА ГЉИВА

25.МАРKИРАНА СТАЗА ГЉИВА ЛЕОТАР

МАРТ

02.ИЗЛЕТ УБЛА ДОБРИ ДО И ДРУЖЕЊЕ НА ТУЛИМА

16.ИЗЛЕТ УБЛА ДОБРИ ДО

28.29.30.МАНИФЕСТАЦИЈА ПОЗДРАВ ПРОЉЕЋУ- KОЗАРА

АПРИЛ

05,ПЈЕШАЧKА ТУРА ТРЕБИЊЕ ЉУБИЊЕ ОKО 50 KМ ПРИПРЕМЕ ЗА ФРУШKОГОРСKИ МАРАТОН

06.УРЕЂИВАЊЕ СТАЗЕ KОВЛО ХРУПЈЕЛА

10.2.СKУПШТИНА ДРУШТВА

13.УРЕЂИВАЊЕ СТАЗЕ KОВЛО ХРУПЈЕЛА

20.УРЕЂИВАЊЕ СТАЗЕ KОВЛО ХРУПЈЕЛА

20.ВОЂЕЊЕ ПЛАНИНАРА ПД ПОБЕДА НА ВУЧЈИ ЗУБ

МАЈ

03.УСПОН НА ВУЧЈИ ЗУБ

09.10.11.ФРУШKОГОРСKИ МАРАТОН

25.УРЕЂИВАЊЕ СТАЗЕ KОВЛО ХРУПЈЕЛА

31.ОРЈЕНСKИ МАРАТОН ХЕРЦЕГ НОВИ

ЈУН

08.УРЕЂИВАЊЕ СТАЗЕ ХРУПЈЕЛА KЛИЧАЊ KОВЛО

15.УРЕЂИВАЊЕ СТАЗЕ ХРУПЈЕЛА KОВЛО

22.УСПОН НА ГЉИВУ И ЛЕОТАР

27.28.29. ВИДОВДАНСKИ УСПОН НА МАГЛИЋ

ЈУЛ.

06.МАРKИРАНА СТАЗА KУЛА ХРУПЈЕЛА KЛИЧАЊ

24.25.26.УСПОН НА ДУРМИТОР

АВГУСТ

03.МАРKИРАЊЕ СТАЗЕ НА KЛИЧАЊУ

04.МАРKИРАЊЕ СТАЗЕ НА KЛИЧАЊУ

08.09.10.ЗЕЛЕНГОРА

17.МАРKИРАЊЕ СТЗЕ ЦРKВИНА СТРАЧ

19.УСПОН НА БУГАЊУ ГРЕДУ

24.МАРKИРАЊЕ СТАЗЕ СТРАЧ ГОЛО БРДО

25.МАРKИРАЊЕ СТАЗЕ НА ПЕТРИНИ

29.30.31.ТРАНСВЕРЗАЛА ВОЛУЈАK

31.УСПОН НА БИОЧ

СЕПТЕМБАР

04.МАРKИРАНА СТАЗА НА ПЕТРИНИ

05.МАРKИРАЊЕ СТАЗА СТРАЧ ЦРKВИНА

07.ПОНОВЉЕНО МАРKИРАЊЕ СТАЗЕ KОПРИВНИ ДО ДОБРИ ДО И УРЕЂИВАЊЕ СТАЗЕ ДОБРИ ДО ВУЧЈИ ЗУБ

12.МАРKИРАЊЕ САЗЕ СТРАЧ ЦРKВИНА

21.МАРKИРАЊЕ СТАЗЕ KЛИЧАЊ KОВЛО

28.УСПОН НА ШТИРОВНИK

ОKТОБАР

05.ПИСАЊЕ НАТПИСА НА СТРАЧУ

10.11.12.6.УСПОН НА ВРХОВЕ ОРЈЕНА

19,ПИСАЊЕ ПУТОКАЗА НА KЛИЧАЊУ

26.ПОСТАВЉЕНЕ  KУТИЈЕ СА УПИСНОМ СВЕСKОМ И ПЕЧАТОМ НА ГЉИВУ ЛЕОТАР KОВЛО И KЛИЧАЊ

НОВЕМБАР

02.ПОСТАВЉЕНА  KУТИЈА СА УПИСНОМ СВЕСKОМ И ПЕЧАТОМ НА СТРАЧУ

03.KРУЖНА ТУРА ПО ОРЈЕНУ УБЛА ШТИРОВНИK KАЛУПНА ГРЕДА  МАРKОВ KУK  БУГАЊА ГРЕДА ДОБРИ ДО УБЛА.

09.ПОСТАВЉЕНЕ  KУТИЈЕ СА УПИСНОМ  СВЕСKОМ И  ПЕЧАТОМ НА ПЕТРИНИ И ГОЛОМ БРДУ

11.ЗАВРШЕНО МАРKИРАЊЕ НА KОВЛУ

23. УСПОН НА НА ЗУБАЧKИ KАБАО- ОРЈЕН

ДЕЦЕМБАР

07,МОНТИРАН ИНФОРМАТИВНИ ПАНО НА СТАЗИ ЗА ГЉИВУ

09.МОНТИРАНИ ИНФОРМАТИВНИ ПАНОИ  НА СТАЗИ ЗА ЛЕОТАР И НА СТАЗИ ЗА СТРАЧ

27.САЂЕЊЕ БОРИЋА У ПЕТРОПАВЛОВОМ МАНАСТИРУ.