Staza T101: Ljubinje – Trebinje. Ruta: Ljubinje- Krajpolje- Žabica – Plana dola- Begović kula- Lovište- do ulaza u stazu oko Pogače- Klis- Trebinje. Dužina staze 39km. Stanje markacije – većinom dobro. Staza je na pojedinim mjestima zarasla, pa je potrebno opreznije kretanje

OPIS STAZE:

Staza kreće iz Ljubinja, ide putem, najkraćom vezom Ljubinje-Trebinje, sjevernim dijelom masiva planine Bjelasnice. Skoro cijela staza je makadamski put. Ukupna dužina staze je 39 km. U početku, staza ide ljubinjskim poljem do sela Krajpolje. Ovo polje obiluje voćnjacima jabuke, zasadima lavande i smilja kao i duvana koji je karakterističan za ovo područje. Iz Krajpolja se nastavja dalje prema selu Žabica iz kojeg je u planu da planinarsko društvo u Ljubinju, Soko, markira stazu do najvišeg vrha u njihovoj opštini-Ilija 1339 mnv, koji je takođe u masivu planine Bjelasnice. Dalje od Žabice kreće uspon koji u jednom dijelu ide uskom planinarskom stazom koja nakon 500m opet ulazi u širi makadamski put prema području Planih dola gdje postoje katuni. Kad se prođu Plana dola, koja su najviša tačka rute u tom dijelu, malo zatim se dolazi na raskrsnicu sa postavljenim tablama/putokazima Via Dinarika Plava staza gdje se dijele staze od kojih desna ide prema Zagori i Turici zatim preko grebena silazi u selo Žakovo u Popovom polju. Taj krak staze takođe se spaja na već postijeću markiranu stazu prema vrhu Motka, najvišem vrhu panine Bjelasnice. Lijevi krak nastavlja prema Begović kuli odnosno prema Trebinju. U nastavku staza ide platoom pod nazivom Trebinjska brda, sa kojeg se odvajaju putevi prema brojnom selima. Kombinacijom asfaltnog i makadamskog puta, nakon nekad kultivisanog, za strance namjenjenog, lovišta na muflone, od kojeg je danas ostalo samo par pomoćnih objekata i vještačke lokve gdje su se ti mufloni napajali vodom, starim austrougarskim kolskim dobro očuvanim i interesantnim putem stiže se na stazu sjeverne linije transferzale Trebinje. Desnim odvojkom stiglo bi se do vrha Kličanj, no staza nastavlja lijevim krakom, takođe starim austrougarskim putem do novog račvanja prema vrhu Kovlo i vrhu Leotar. Iako se i ovuda može do vrha Leotara, postoji druga i najčešće korištena staza kojom se ide direktno na taj vrh. Nakon pomenutog odvajanja, otprilike nakon pola sata, silazi se u trebinjsko naselje Hrupjela gdje se na jednom mjestu može odvojiti za Leotar. Zatim staza silazi u sami grad Trebinje i završava kod Info centra Turističke organizacije Trebinja.

Staza T102: Žakovo – Zagora, zatim do staze E501. Ruta: Žakovo- Glačice/dolovi -Turica – Zagora – do ulaska u stazu E501. Dužina staze 13km. Sa ove staze se prije izlaska na greben više Žakova odvaja staza do vrha Motka, najvišeg vrha planine Bjelasnice. Stanje markacije – dobro.

UPOZORENJE!!! Staza je na pojedinim mjestima zarasla, pa je potrebno opreznije kretanje

OPIS STAZE:

Staza počinje u selu Žakovo na početku Popovog polja, na 25 km magistralnim putem od Trebinja prema Ljubinju, ide prema vrhu Motka na planini Bjelasnici. Početnim dijelom, staza prati između podzidanih njiva, puteljak kroz selo. Na polazištu, tačnije kod crkve u selu do koje dolazi uzani asfaltni put, na otprilike 380 mnv moguće je parkirati automobil. Sami vrh bjelasnice, Motka, nalazi se na 1395 mnv što znači da je ukoliko se ide do njega potrebno savladati veliki uspon od preko 1000 metara. Staza je dobro uređena i markirana. Nakon 2,5 km jedan krak se odvaja prema Motki, a drugi nastavlja pravo prema dolovima iza grebena, a nakon tih dolova se izađe na zaselak Turica. Do tog sela se sada već može doći i malim automobilom jer do njega postoji put. Staza nastavlja tim putem do sela Zagora a iz ovog sela, nešto boljim putem dužine oko 3km dolazi se do staze/puta Ljubinje-Trebinje (Via Dinarika).

Staza T103: Trebinje – planina Orjen/vrh Vučji zub. Ruta: Centar grada – Geljev most- Rapti- Turmenti- Orašje- Bogojević selo- Ubla- Dobri do- Vučji zub. Dužina staze 30km. Stanje markacije – dobro. UPOZORENJE!!! Staza je između sela Rapti i Turmenti na pojedinim mjestima zarasla, pa je potrebno opreznije kretanje.

Preuzmite trek staze: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/via-dinarica-blue-trail-trebinje-orjen-vucji-zub-1805m-nv-17291105

OPIS STAZE:

Pješačka staza Trebinje-Orjen. Najinteresantnija od svih Via Dinarica Plavih staza je Staza koja vodi iz Trebinja na planinu Orjen. Staza počinje u samom centru grada kod Info centra Turističke organizacije Trebinje. Staza nastavlja kroz Stari grad, obalom rijeke Trebišnjice i trebinjskog polja do stare austrougarske pješačke staze koja dalje ide serpentinama. Nakon trećeg tzv. lakta ili serpentine jedna staza odvaja prema još uvijek nedovoljno istraženom fenomenu „Kamene oči“ do koga je lako doći za otprilike sat vremena. Nastavak staze serpentinama izlazi na širi put koji se utapa u južni dio transferzale Trebinje koji obuhvata tri utvrđenja iz austrougarskog perioda: Strač, Petrina i Golo brdo. Idući njom, prolazi se pored odvajanja s lijeve strane za Golo brdo i Petrinu, a nakon toga sa desne strane za Strač te nastavlja ravno za selo Rapti.

Prolazeći širokim makadamskih putem kroz selo Donje rapti, preko Gornjih rapti koji su inače napušteni, takođe austougarskim širim podzidanim puteljkom, koji nakon jedan kilometar prelazi u usku planinarsku stazu dolazi se do sela Turmenti, na platou Zubaca na 600-700 mnv ispod planine Orjen.

Staza koja je ujedno dobra i za rekreativni i brdski bicikizam, produžava platoom, asfaltnim putem do sela Orašje, zatim makadamskim putem kroz lijepu dubovu šumu, gdje kratko u dužini oko 200 m izlazi ponovno na asfaltni put nakon toga ulazi u dio lokalnog naziva „potočina“, te njom oko 2 kilometra, skoro paraleno sa asfaltnim putem prema Orjenu odnosno izletištu Ubla.

Ulazeći ponovo na asfaltni put dolazi se do raskrsnice koja lijevo odvaja za selo Konjsko, a desno za izletište Ubla i planinu Orjen. Put prolazi pored Bogojević sela nakon kojeg se mijenja i vegetacija. Nakon mladih dubova, hrastova, polako se počinju pojavljivati borovi, odnosno ulazi se u planinu i dolazi na plato Ubala, na 1020 mnv gdje je većinom zastupljena lijepa stara borova šuma prošarana bukovinom. Sa tog izletišta do vrha Vučjeg zuba koji je krajnja tačka ove linije Via Dinarike razdaljina je 8.5 km. Sa parkinga na kraju asfaltnog puta, makadamskom stazom nakon 200 metara, lijevo prečicom te nakon 500 metara puta, još jednom malom prečicom i nastavljajući putem do iznad Koprivnog dola, odakle se skrene lijevo … (put koji se odvaja desno silazi u zaseok Koprivni do). Nakon ovog prvog kilometra, istim putem nakon još jednog kilometra dolazi se do oznake na kamenu za skretanje za Jastrebicu. Nakon sljedećih 3,5km makadamskog puta, stiže se do Pirine poljane (5,5km od Ubala), odnosno mjesta Pirin brijeg (preporučena malo duža pauza) odakle se otvara pogled na vrhove Vučji zub, greben Prase iza kojeg se vidi vrh Zubačkog/Velikog kabla, a desno se vide Buganja greda i Visoki brijeg.

Put nastavlja obodom Pirine poljane, a nakon 500m dolazimo do mjesta gdje sa lijeve strane puta odvaja staza koja vodi do grebena koji spaja Jastrebicu i Vučji zub. Nastavljamo putem koji nakon 500 metara prestaje u šumi, a počinje uska planinarska staza koja vodi do Dobrog dola. Na 7km od Ubala dolazimo do Dobrog dola 1380 mnv (preporučuje se kraća pauza na obližnjem odmorištu). Na samom ulazu u Dobri do, staza se račva lijevo za Vučji zub, a desno za Zubački/Veliki kabao i Buganju gredu. Do vrha Vučjeg zuba imate još 1,5km i oko 430m visinske razlike.

Nastavljamo lijevo kroz bukovu šumu, sve do mjesta gdje će nam se otvoriti pogled na jugozapadnu okomitu stijenu Vučjeg zuba (preporučuje se kraća pauza). Dolazimo na malu zaravan, potom ulazimo u šumarak. Na tom mjestu postoji odvajanje za tzv. prirodni fenomen “Veliko okno” do kog je potrebno 5 min. Nastavljajući stazom izlazimo u područje naseljeno isključivo stablima Munike.

Nedugo zatim dolazimo do mjesta gdje odvaja markacija koja vodi do pećine koja može poslužiti kao sklonište. Nastavljamo malim srpentinama i izlazimo na mali do na grebenu Prase (preporučuje se kraća pauza). Ovđe se otvara pogled u dubinu Crne Gore gdje dominira Lovćen. Ovdje je raskrsnica planinarskih staza, lijevo na Vučji zub, pravo-dole za Orjensko sedlo, a desno za vrh Prase i Zubački/Veliki kabao.

Nastavljamo lijevo, sve stmijom stazom do posebno opasnog dijela dužine oko 150m gdje je radi osiguranja planinara postavljena čelična sajla-zahtjeva poseban oprez pri kretanju…(podpećak na početku sajle može poslužiti kao sklonište). Nakon sajle i još jedne strme padine, dolazi se na vrh Vučjeg zuba 1805 mnv sa kojeg se vide skoro svi orjenski vrhovi a posebno je lijep pogled na Reovačku gredu. Oduševljava pogled preko Lovćena, Prokletija, Žijovo preko Komova, Prekornice, Moračkih planina, Vojnika do Durmitora, Bioča, Volujka…

Video prikazuje dio rute: Trebinje – Vučji zub u dužini od 20 kilometara, od Trebinja do Planinarskog doma „Ubla“

Video: Danko Karić