Član 1.

Planinarsko društvo «Vučji zub» Trebinje (u daljem tekstu Društvo) je sportska, društvena, nepolitička, nestranačka i neprofitabilna organizacija koja ostvaruje interese i potrebe planinarskog sporta i planinskog biciklizma.

Član 8.

            Osnovna djelatnost društva je planinaranje (hodanje, uspinjanjem penjanje na planine), koje se ostvaruje putem organizovanih pohoda, putovanja ili ekspedicija, kolektivno ili individualno i organizovanje i učestovanje na sportskim takmničenjima u sportskim disciplinama koje su vezane za planinarenje.

            Ostale aktivnosti društva:

– Organizovanje kurseva i predavanja po sekcijama za alpinizam, gorsku sližbu spašavanja, orjentaciju u prirodi i dr.
– Organizovanje planinarskih akcija i stručno pomaganje u njihovom radu,
– Organizovanje i bavljenje sportskom rekreacijom, koja nema takmičarski karakter, članova društva,
– Učestovanje u organizaciji uređenja i obilježavanja sportskih staza, puteva, i značajnih vrhova planina i drugih planinarskih ekskluziviteta,
– Organizovanje radnih i drugih aktivnosti za uređenje i očuvanje prirodne   okoline,
– Organizovanje društvenih igara i zabava za članove i simpatizere društva,
– Organizovanje drugih aktivnosti i izleta za članove, boravak u prirodi i posjeta prirodnim znamenitostima (rijeke, jezera, vodopadi, pristpuačne pećine i dr.), prema interesima članovima,
– Organizovanje aktivnosti u vezi sa planinskim biciklizmom,
– Istraživanje, zaštita i prikupljanje informacija o prirodi,
– Druge srodne aktivnosti.

Član 9.

Društvo ima slijedeće ciljeve i zadatke:

1.      Organizovano radi na razvijanju masovnog, grupnog i pojedinačnog boravka svojih članova u prirodi radi sporta i rekreacije, razvijanja psihofizičkih sposobnosti, očuvanja i unapređenja zdravlja i kondicije svakog pojedinca, sticanja raznovrsnih znanja o boravku u prirodi, razvijanja pozitivnih međuljudskih odnosa i dr.

2.      Upoznavanje i izučavanje prirode i prirodnog ambijenta, kao što su prirodne ljepote i rijetkosti, flora i fauna, izvori, jezera razni vodotoci, pećine i drugi prirodni objekti, klima i sl.

3.      Organizuje zaštitu i uređenje planinske prirode po novim saznanjima iz ekologije.

4.      Svoju aktivnost udružuje sa drugim društvenim, sportskim, privrednim, naučnim, turističkim i drugim ustanaovama i organizacijama koje se neposredno bave zaštitom, unapređenjem i eksploatacijom prirode i njenih resursa.

5.      Stvara materijalnu osnovu za rad Društva.

6.      Organizuje osnovnu i stručnu obuku članstva.

7.      Vrši potrebnu propagandu i informisanje članstva i građanstva.

8.      Organizuje planinarske izlete, pohode, uspone, logorovanja i druge oblike manifestacija.

9.      Održavanje i izgradnja  planinarskih domova,  skloništa ili bivaka.

10.  Uređuje i obilježava planinarske staze, puteve i transverzale, obilježava planinskevrhove i druge prirodne ljepote i rijetkosti.

11.  Formira sekcije za alpinizam, orjentaciju u prirodi, stanicu GSS, mountbajking sekciju i dr.

12.  Učestvuje u planinarskim i srodnim manifestacijama i događajima koje se izvode u Republici Srpskoj, BiH, okruženju i dalje.

13.  i druge srodne aktivnosti koje usvoji Skupština Društva

Član 10.

Članom Društva može postati svaki građanin RS odnosno BiH i šire bez obzira na nacionalnu, konfesionalnu ili vjersku pripadnost, i životnu dob, ako potpiše pristupnu izjavu kojom prihvata  prava i dužnosti iz ovoga Statuta i Planinarskog kodeksa.
Članstvo u Društvu može biti redovno i počasno.
Redovni članovi dobrovoljno se upisuju u Društvo uz redovno plaćanje godišnje članarine. Počasni članovi su osobe zaslužne za planinarski pokret i njih proglašava Skupština Društva.

Član 13.

Prava i dužnosti članova Društva su:

1.      Da provode Program, poštuju Statut i učestvuju u aktivnostima Društva.

2.      Da predlažu pojedina rješenja i učestvuju u donošenju odluka.
3.      Da zavisno od uzrasta, biraju i budu birani u sve organe Društva.
4.      Da koriste sredstva, objekte i usluge našeg i drugih društava u Republici Srpskoj.
5.      Da razvijaju i njeguju ugled Društva i planinarstva kao pokreta.
6.      Da redovno plaćaju godišnju članarinu.