Члан 1.

Планинарско друштво «Вучји зуб» Требиње (у даљем тексту Друштво) је спортска, друштвена, неполитичка, нестраначка и непрофитабилна организација која остварује интересе и потребе планинарског спорта и планинског бициклизма.

Члан 8.

            Основна дјелатност друштва је планинарање (ходање, успињањем пењање на планине), које се остварује путем организованих похода, путовања или експедиција, колективно или индивидуално и организовање и учестовање на спортским такмничењима у спортским дисциплинама које су везане за планинарење.

            Остале активности друштва:

– Организовање курсева и предавања по секцијама за алпинизам, горску слижбу спашавања, орјентацију у природи и др.
– Организовање планинарских акција и стручно помагање у њиховом раду,
– Организовање и бављење спортском рекреацијом, која нема такмичарски карактер, чланова друштва,
– Учестовање у организацији уређења и обиљежавања спортских стаза, путева, и значајних врхова планина и других планинарских ексклузивитета,
– Организовање радних и других активности за уређење и очување природне   околине,
– Организовање друштвених игара и забава за чланове и симпатизере друштва,
– Организовање других активности и излета за чланове, боравак у природи и посјета природним знаменитостима (ријеке, језера, водопади, пристпуачне пећине и др.), према интересима члановима,
– Организовање активности у вези са планинским бициклизмом,
– Истраживање, заштита и прикупљање информација о природи,
– Друге сродне активности.

Члан 9.

Друштво има слиједеће циљеве и задатке:

1.      Организовано ради на развијању масовног, групног и појединачног боравка својих чланова у природи ради спорта и рекреације, развијања психофизичких способности, очувања и унапређења здравља и кондиције сваког појединца, стицања разноврсних знања о боравку у природи, развијања позитивних међуљудских односа и др.

2.      Упознавање и изучавање природе и природног амбијента, као што су природне љепоте и ријеткости, флора и фауна, извори, језера разни водотоци, пећине и други природни објекти, клима и сл.

3.      Организује заштиту и уређење планинске природе по новим сазнањима из екологије.

4.      Своју активност удружује са другим друштвеним, спортским, привредним, научним, туристичким и другим устанаовама и организацијама које се непосредно баве заштитом, унапређењем и експлоатацијом природе и њених ресурса.

5.      Ствара материјалну основу за рад Друштва.

6.      Организује основну и стручну обуку чланства.

7.      Врши потребну пропаганду и информисање чланства и грађанства.

8.      Организује планинарске излете, походе, успоне, логоровања и друге облике манифестација.

9.      Одржавање и изградња  планинарских домова,  склоништа или бивака.

10.  Уређује и обиљежава планинарске стазе, путеве и трансверзале, обиљежава планинскеврхове и друге природне љепоте и ријеткости.

11.  Формира секције за алпинизам, орјентацију у природи, станицу ГСС, моунтбајкинг секцију и др.

12.  Учествује у планинарским и сродним манифестацијама и догађајима које се изводе у Републици Српској, БиХ, окружењу и даље.

13.  и друге сродне активности које усвоји Скупштина Друштва

Члан 10.

Чланом Друштва може постати сваки грађанин РС односно БиХ и шире без обзира на националну, конфесионалну или вјерску припадност, и животну доб, ако потпише приступну изјаву којом прихвата  права и дужности из овога Статута и Планинарског кодекса.
Чланство у Друштву може бити редовно и почасно.
Редовни чланови добровољно се уписују у Друштво уз редовно плаћање годишње чланарине. Почасни чланови су особе заслужне за планинарски покрет и њих проглашава Скупштина Друштва.

Члан 13.

Права и дужности чланова Друштва су:

1.      Да проводе Програм, поштују Статут и учествују у активностима Друштва.

2.      Да предлажу поједина рјешења и учествују у доношењу одлука.
3.      Да зависно од узраста, бирају и буду бирани у све органе Друштва.
4.      Да користе средства, објекте и услуге нашег и других друштава у Републици Српској.
5.      Да развијају и његују углед Друштва и планинарства као покрета.
6.      Да редовно плаћају годишњу чланарину.