SPORTSKO PENJANJE je disciplina koja se razvila iz alpinizma. Penjanje se izvodi u prirodnoj i na vještačkoj stjeni na smjerovima male dužine- visine (8-30m). Savlađivanje smjerova vrši se slobodnim usponom uz tehničko osiguravanje od pada sa korišćenjem klinova unaprijed postavljenim za međuosiguranje. Sportsko penjanje je kvalitetna takmičarska disciplina za kategorije težinskog, brzinskog i boldering uspona sa međunarodnom skalom za određivanje stepena težine uspona.

PENJALIŠTE “MIROSLAV ĐOKIĆ – ĐOLE”

Penjalište “MIROSLAV ĐOKIĆ – ĐOLE” nalazi se dva kilometra od centra Trebinja. Do penjališta se dolazi ulicom Obala Mića Ljubibratića, kada se dođe do starog željezničkog mosta nastavi se uskim asfaltnim putem uz rijeku prema izletištu „Studenac“. Pošto se dođe na izletište nastavi se dalje oko 500m i na penjalištu ste. Stijena visine do 12m nudi više smerova. Za sada postoje četiri oboltovana smjera, težina od 3+ do 6-. Društvo kontinuirano radi na čišćenju, uređenju i opremanju stijene. Evo i nekoliko fotografija: