Vremenska prognoza za ovu stazu – LINK

Staza polazi sa platoa izletišta Ubla 1020m/nv, tačnije sa parkinga na kraju asfaltnog puta.(foto. br.1) U početku staza ide makadamskim putem(foto. br.2) da bi se nakon 200 metara odvojila lijevo prečicom koja opet nakon 500 metara ulazi u put, zatim još jedna mala prečica i opet ste na putu. Putem nastavljate i ubrzo dolazite poviše Koprivnog dola gdje idete lijevo, put koji se odvaja desno silazi u zaseok Koprivni do.(foto. br.3)

Prešli ste oko 1km, nastavljate dalje istim putem da bi nakon još jednog kilometra došli do kamena sa označenim skretanjem za Jastrebicu. I dalje nastavljate makadamskim pute narednih 3,5 km(foto. br.4) nakon čega dolazite do Pirine poljane (5,5 km od Ubala), tačnije mjesta Pirin brijeg (preporučujemo malo dužu pauzu) odakle se otvara pogled na vrhove: Vučji zub, greben Prase iza kog se vidi vrh Zubačkog/Velikog kabla a desno se vide Buganja greda i Visoki brijeg.(foto. br.5)

Put nastavlja obodom Pirine poljane a nakon 500m dolazimo do mjesta gdje  sa lijeve  strane puta odvaja staza koja vodi do grebena koji spaja Jastrebicu i Vučji zub, ovom stazom se takođe može doći do Vučjeg zuba ali je znatno teže jer prolazi preko Kršeljevog mramora, područja ekstremnog krasta sa mnogim eksponiranim dijelovima.(foto. br.6) Nastavljamo putem koji nakon 500m prestaje u šumi a počinje uska planinarska staza koja vodi do Dobrog dola.(foto. br.7) Na 7km od Ubala dolazimo do Dobrog dola 1380m/nv (preporučujemo kraću pauzu na odmorištu koje se nalazi na sredini Dobrog dola sa lijeve strane).(foto. br.10,11,12) Na samom ulazu u Dobri do  staza se račva lijevo za Vučji zub(foto. br.8) a desno za Zubačiki/Veliki  kabao i Buganju gredu.(foto. br.9) Do vrha Vučjeg zuba imate još 1,5km i oko 430m visinske razlike.

Nastavljamo lijevo kroz bukovu šumu(foto. br.13) kojom  idemo do mjesta gdje će nam se otvoriti pogleg na jugozapadnu okomitu stuijenu Vučjeg zuba (preporučujemo kraću pauzu).(foto. br.14) Panorama sa ovog mjesta- LINK Dolazimo na malu zaravan koju prolazimo te opet ulazimo u  šumarak, na ulazu u šumarak je odvajanje za Veliko okno,(foto. br. 15.) do kog je potrebno još pet minuta. Nakon šumarka izlazimo u područje naseljeno isključivo stablima Munike.(foto. br.16)  Nedugo zatim dolazimo do mjesta gdje odvaja markacija koja vodi do pećine koja može poslužiti kao skolonište.(foto. br.17) Nastavljamo malim serpentinama i izlazimo  na mali do na grebenu  Prase (preporučujemo kraću pauzu). Ovdje se otvara pogled u dubinu Crne Gore gdje dominira Lovćen. Ovdje je  raskrsnica planinarskih staza, lijevo za Vučji zub, pravo- dole  za Orjensko sedlo a desno za vrh Prase i Zubački/Veliki  kabao.

Nastavljamo lijevo, staza postaje sve strmija da bi pred kraj došli do dijela dužine oko 150m gdje je potreban poseban oprez pri kretanju. Na ovom dijelu smo postavili čeličnu sajlu da bi osigurali kretanje planinara.(foto. br.18)  Na početku sajle se nalazi  mali podpećak koji može poslužiti kao sklonište.(foto. br.18) Kada se prođe sajla ostaje još jedana strma padina i na vrhu ste Vučjeg zuba 1805m/nv.(foto. br.20) Sa vrha se vide skoro  svi orjenski vrhovi a posebno je lijep pogled na Reovačku gredu.(foto. br.21) Pogled seže od Lovćena, Prokletija, Žijova preko Komova, Prekornice, Moračkih planina, Vojnika  do Durmitora, Bioča, Volujka… Ističemo da su se  prilikom markiranja ove staze po markacijama posipali reflektujući kristali koji se koriste u horinzontalnoj putnoj signalizaciji, tako da je olakšano kretanje po noći jer markacije reflektuju svjetlost. To su koliko je nama poznato, prve ovakve markacije u regionu.  Na vrhu postoji upisna kutija sa sveskom, pečatom, jastučetom  i termometrom. Stazu dužine 8,5km markiraju i održavaju planinari PD“Vučji zub“.   DA SMO ZDRAVO!

Panorama sa vrha Vučji zub- LINK

FOTO OPIS:

Kategorije: Opisi staza

0 komentara

Ostavite odgovor

Avatar placeholder

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.